586666831879556 Skip to main content

PostNL heeft grote vertraging van order afleveringen. Om onbeschadigd bij U aan te komen worden onze producten verzonden in kleine kartonnen doosjes. Deze passen niet door een brievenbus. Laat dus, bij het plaatsen van Uw bestelling, instructies achter als U wilt dat Uw pakket op een veilige plaats van het bestemmings adres wordt achtergelaten. Bestellingen met een bestemmings adres in Nederland of België worden verzorgd door Royal Mail International Signed For (een handtekening is vereist voor ontvangst, zorg er voor dat er iemand beschikbaar is om te tekenen voor het pakket). U ontvangt van ons een tracking nummer per e-mail en U kunt de voortgang van de bezorging online volgen via Royal Mail Track and Trace. Binnen die link staat er gewoonlijk ook een hyperlink naar Nederlandse of Belgische Postdiensten zodat U de verdere rit van Uw pakket kunt zien (dit hangt af van Uw lokale postdienst). Als U vermoedt dat Uw levering vertraagd is, neem dan onmiddellijk contact op met Uw plaatselijke postsorteerkantoor (vermeld het tracking nummer). Laat U zich niet foppen door hun antwoord dat Uw pakketje bij de Douane ligt, het doet dit niet aldus de Nederlandse Douane. Vroeger leverden Nederlandse en Belgische Postdiensten onze pakketjes af binnen 7 werkdagen. Het is verbijsterend dat, ondanks het nu gedigitaliseerd papierwerk en de internationale tarief codes, levering nu 4-6 weken kan duren. PostNL schreef “De volumes waarop men inklaring moet verrichten, zijn groter dan verwacht. Omdat we met data van veel verschillende internationale postbedrijven te maken hebben, gaat dit helaas gepaard met wat systeemtechnische aanloopproblemen.” Een schrale troost is dat hun langzaamaanactie niet alleen pakketjes uit de UK vertraagd. Pakketjes vanuit Amerka ondergaan dezelfde PostNL aflevering misère.

PostNL experiences major delays in order deliveries. So as to arrive in pristine condition, our products are shipped in small cardboard boxes. These do not fit through a letterbox. So, when placing your order, please leave instructions if you want your package to be left in a safe place at your delivery address. Orders with a delivery address in the Netherlands or Belgium are handled by Royal Mail International Signed For (a signature is required for receipt, please make sure someone is available to sign for the package). You will receive a tracking number from us by email and you can track the progress of the delivery online via Royal Mail Track and Trace. Within that link there usually features also a hyperlink to Dutch or Belgian Postal Services so that you can see the onward journey of your package (this depends on your local postal service). If you suspect that your delivery has been delayed, please contact your local postal office immediately (mention the tracking number). Do not let yourself be fooled by their ‘answer’ that your package is at Dutch Customs. Dutch Customs explicitely states that your parcel will be at a PostNL warehouse. In the past, Dutch and Belgian Postal Services delivered our packages within 7 working days. Amazingly, despite the now digitized paperwork and international tariff codes, delivery can now take 4-6 weeks. PostNL wrote: “The volumes for customs clearance are larger than expected. Because we are dealing with data from many different international postal companies, this unfortunately comes with some system-technical start-up problems.” A small consolation may be that their slow-moving action isn’t just delaying parcels from the UK. Parcels from America are subject to the same PostNL delivery misery. In Italy the postal system got so abominable that we have stopped sending goods there.

N.B. Voor bestellingen van Aloëride staat op onze handelsfactuur de inhoud (uittreksel van aloë vera) en welke Harmonisatietariefcode van toepassing is: 13021970. Deze HS-code brengt geen invoerrechten met zich mee voor de klant. Invoerrechten zijn 0%. In overeenstemming met de Nederlandse Wet op de Belasting Toegevoegde Waarde 1968 (Wet op de Omzetbelasting 1968, tabel I) wordt de zending beschouwd als een aanvulling op een levensmiddel en is het op deze waar toe te passen belastingtarief niet de normale 21%, maar een verlaagd belastingtarief van 9%.

N.B. For Aloeride orders, our commercial invoice will show the contents (extract of aloe vera) and which Harmonisation Tariff code is applicable: 13021970. This HS code does not incur any import duty for the customer. Import duty is 0%. In accordance with the Dutch Law on Value Added Tax 1968 (Wet op de Omzetbelasting 1968, tabel I) the consignment is considered a complement to a food and the tax rate to be applied to this commodity is not the normal 21%, but a reduced tax rate of 9%.

Han van de Braak

Han van de Braak BSc LicAc MCSP MBAcC (Retd.) is a registered healthcare provider who started to make the best possible in aloe vera in 2002. Aloeride aloe vera for Horses and Aloeride aloe vera for People are Soil Association Certified Organic and give you the best in aloe vera at the best price.

Leave a Reply